Akkerbouwstudieclub West-Zeeuws-Vlaanderen

door | 24 mrt 2018 | nieuws

Voor agrariërs in West Zeeuws-Vlaanderen zijn er verschillende mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ze kunnen bijvoorbeeld lid worden van ZLTO Agrarisch West Zeeuws-Vlaanderen. Dit is de club die hun belangen behartigt en waar kennis uitgewisseld wordt. Maar voor de hele specifieke, technische zaken worden ze lid van een akkerbouwstudieclub. In West Zeeuws-Vlaanderen zijn een paar verenigingen actief. 

Akkerbouwstudieclubs ABIJ en De Kuststreek

Erik Bonte uit Aardenburg is voorzitter van de ‘Akkerbouwstudieclub Aardenburg, Biervliet, IJzendijke’, kortweg ABIJ. Voor de ‘Akkerbouwstudieclub De Kuststreek’ is dat Luc de Badts. Deze club heeft leden van Hoofdplaat tot Retranchement en alles wat daartussen ligt langs de kust. ABIJ en De Kuststreek hebben beiden ruim 100 leden. “We organiseren in de winter drie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele onderwerpen behandeld. Er is altijd een actualiteitenlezing bij die over veranderingen in de wet- en regelgeving gaat en praktische tips biedt voor het nieuwe teeltseizoen. Daarnaast worden er nog twee lezingen gehouden waarbij de bestuursleden zelf de onderwerpen aandragen en daarbij een spreker regelen. Dit kunnen thema’ s zijn zoals water, bodem, groenbemesters en duurzaamheid. Ook het techniekgedeelte wordt niet vergeten. Bij de meeste bijeenkomsten is een adviseur van Delphy (voorheen DLV) aanwezig die ons van tips en advies voorziet,” vertellen Erik en Luc.  

In het veld

In de zomermaanden, tijdens het groeiseizoen, vinden er veldbijeenkomsten plaats. “In de maanden mei en juni kijken we in het veld onder begeleiding van een adviseur van Delphy. We verzamelen bij een lid en gaan dan naar een praktijksituatie kijken. Vorige zomer bijvoorbeeld vormden tripsen een serieus probleem voor onze uienoogst. We hebben tijdens een goede discussie gesproken over de aanpak van dit insect. We kijken heel concreet van welke ervaringen we kunnen leren.” 

Deskundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Naast deze twee akkerbouwstudieclubs is er ook nog de ‘Vereniging ter bevordering van deskundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw’, waar Peter Dieleman uit Biervliet voorzitter van is. De vereniging telt 127 leden, afkomstig uit voornamelijk West Zeeuws-Vlaanderen. De naam studieclub wordt door deze vereniging goed waargemaakt. “Nu het teeltseizoen weer van start is gegaan, organiseren we iedere twee weken een studieavond bij Restaurant Eigenwijs in Oostburg. Dat doen we 10 keer, van maart tot juli. Leden kunnen hun concrete vragen voorleggen aan een adviseur van Delphy die ze allemaal afhandelt. Het zijn drukbezochte avonden”, vertelt Peter. 

“Bij onze vereniging staat uitwisseling van kennis en ervaring ook centraal en richt zich vooral op bedreigingen op gewasgroei zoals insecten, schimmels en onkruid. We proberen zeer selectief middelen te zoeken en we gaan voor duurzame oplossingen. We richten ons daarbij op duurzame teelt van allerlei gangbare akkerbouwgewassen. Naast de studieavonden hebben we ook altijd een wintervergadering in februari. We nodigen dan een spreker uit die dieper ingaat op gewasbeschermingsmiddelen of spuittechnieken.”