Ontdek Terhole

Terhole

Het dorpje Terhole dankt haar ontstaan aan de vroegere plaatselijke zoutziederijen en stond vanouds bekend als Brandershole. Daarin werd uit met zeewater doordrenkt veen, dat zich overal in de ondergrond bevindt, zout gewonnen.

Polsvliet

De Polsvliet is een kleine kreekrestant gelegen even ten zuiden van de Notendijk bij Terhole. Omdat de oude kreek bijna helemaal is dichtgegroeid met riet is er niet veel op water meer aanwezig. Wel zijn er nog een aantal lage, drassige weilanden.

H.Gerardus Majella- Rooms Katholieke Kerk

Nadat gedurende 30 jaar door de inwoners van Terhole meerdere malen pogingen waren begaan om een eigen parochie te krijgen, verkreeg me uiteindelijk de goedkeuring hiervoor in 1919. De nieuwe parochie werd gesteld onder de bescherming van den H. Gerardus Majella, de grote heilige van die tijd, tevens de patroon der kerk. De kerk wordt tegenwoordig gebruikt voor dorpsactiviteiten.

De moeite waard?

Aan de Hulsterweg 179 staat een oude boerderij, een herenhuis aan de Hulsterweg 146 en de voormalige pastorie aan Notendijk 7 zijn zeer de moeite om eens langs te rijden.