Een aantrekkelijk centrum voor Oostburg

285

De afgelopen jaren is er veel gebeurd, sinds het besluit van de gemeenteraad om te starten met het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg in 2012. Vijfenhalf jaar later heeft het centrum van Oostburg een overduidelijke metamorfose ondergaan. In Oostburg klinkt een positief geluid. Op 8, 9 en 10 juni vindt de feestelijke opening plaats van het heringerichte centrum van Oostburg. Vereniging Business Collectief Oostburg (VBCE), de ondernemersvereniging, pakt flink uit met allerlei activiteiten voor jong en oud. 

Hoe is het plan voor de herinrichting tot stand gekomen? Een interview met Marcel de Paauw en Mark Verhoosel, medewerkers van de gemeente Sluis, over de herinrichting van het centrum.  

Masterplan ‘Aantrekkelijk Oostburg’

Op donderdag 27 september 2012 nam de gemeenteraad van Sluis een besluit over het masterplan van het project Aantrekkelijk Oostburg. “Dit plan geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken”, vertelt Marcel de Paauw, projectleider Aantrekkelijk Oostburg. Hij is er vanaf het begin bij betrokken. Het masterplan biedt een kader voor de toekomst en brengt samenhang aan in de verschillende deelplannen. In het plan staan de woningmarkt, het centrum en de mensen centraal. Het laat zien dat het mogelijk is om met de nodige middelen een groots effect te bereiken. Een betere verkeersroute, een toegankelijker centrum met aansprekende winkels, balans op de woningmarkt en meer groen maken de kwaliteiten van Oostburg zichtbaarder.

Eenhoorn en watertoren

“Toen we startten met het project Aantrekkelijk Oostburg, hebben we samen met bewoners en ondernemers gekeken naar de identiteit van Oostburg. Gemeenschappelijke factoren die ons binden zijn belangrijk wanneer je samen aan intensieve projecten gaat werken, maar ook voor de eenheid in een stad of dorp. De Eenhoorn en de watertoren met de druppels kwamen nadrukkelijk naar voren. Dankzij de stadsraad kwamen de Eenhoorns op de rotondes, organiseren enthousiaste vrijwilligers al een aantal jaren de Eenhoornfestivals en verzamelde Stichting Vrienden van de Oostburgse Watertoren de bijdragen voor de renovatie van het kunstwerk van de waterdruppels. Ik vind dat mooie voorbeelden van hoe mensen verbonden raken en samen dingen voor elkaar krijgen”, legt Marcel uit. 

Plan voor de herinrichting

In 2014 werd gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het centrum. Dat begon met een besluit van de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering. De Centrumwerkgroep werd opgericht, waarin ondernemers uit Oostburg en medewerkers van de gemeente Sluis waren vertegenwoordigd.

Miranda van der Neut van De Plannenmakerij stelde een schetsontwerp en handboek op voor het centrum van Oostburg, wat de leidraad vormde voor het herinrichtingsplan.

Drie fasen

Mark Verhoosel nam vervolgens het technische deel van de herinrichting voor zijn rekening. Dat begon met een voorbereidingstraject dat bestond uit bodemonderzoeken, het maken van een bestek ik denk dat veel mensen niet weten wat bestek betekent voor de aannemer en uiteindelijk de aanbesteding. “In februari 2016 zijn we gestart met de eerste fase van de herinrichting: het Raadhuisplein en de Brouwerijstraat. Dit was een complexe fase omdat we te maken hadden met relatief beperkte ruimte in die straten. Er zijn hier veel winkels en we wilden de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk houden. Voorafgaand aan de uitvoering van het herinrichtingswerk heeft Delta (nu DNWG) alle kabels en leidingen vervangen. Uitgangspunt bij een herinrichting is namelijk dat we ondergrondse voorzieningen zoals gas, water en elektra ook laten meenemen. Eind september 2016 waren we hier klaar met de rioolwerkzaamheden en de herinrichting. De tweede fase, de Markt en Langestraat, zijn we gestart begin 2017 en net voor de bouwvak waren we daar klaar. De aanpak van het Ledelplein, onderdeel van de derde en laatste fase, liep van november 2017 tot eind april 2018.” 

Bijna klaar

De realisatie van de parking bij de nieuwe supermarkt aan de Langestraat en inrichting van de openbare ruimte is het laatste deel van de derde fase. “Het startsein voor het bouwen van de Jumbo is net gegeven. We hebben de uitvoering van het parkeerterrein en inrichting van de de openbare ruimte rond de supermarkt onlangs aanbesteed en de planning is dat de aannemer hier in september of oktober aan de slag gaat. Er is nauw overleg met de aannemer die de supermarkt realiseert, dat vinden we belangrijk”, geeft Mark aan. 

Oprit en Eligiusplein

Als de drie fasen afgerond zijn, wordt de stand van zaken opgemaakt. “De gemeenteraad heeft bij de start van de herinrichting geld beschikbaar gesteld voor een sobere uitvoering. De herinrichting is toen in drie fasen opgesplitst en we hebben bepaalde onderdelen moeten schrappen. Nu alles klaar is, kunnen we kijken of er nog budget beschikbaar is voor een vierde fase.  Als we de Oprit tot aan de Burght nog kunnen meenemen, dan vormt ook deze straat een mooie entree van het centrum. En de aanpak van het Eligiusplein zou zeker bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid daar”, bepleiten Mark en Marcel. 

Goede samenwerking

Mark heeft de uitvoering als constructief ervaren. “Er was een goede samenwerking tijdens de uitvoering met de bewoners en ondernemers van het centrum, de weekmarkt en de VBCE. Vooraf hebben we met hen de uitgangspunten bepaald om de bereikbaarheid te garanderen en zoveel mogelijk hinder te voorkomen. We hebben altijd kort op de planning gezeten. Dat we tussendoor nog een bom van 500 pond vonden in het Eenhoornplantsoen, heeft de planning gelukkig niet vertraagd. De bom is nog diezelfde dag weggehaald.  Het totale project van drie fasen is gestart in september 2015 en in het voorjaar van 2018 waren we klaar. Dat hebben samen toch maar mooi voor elkaar gekregen!”

En dan nu klaar?

Er zijn nog wat laatste werkzaamheden, zoals een verfbeurt voor de vijver op het Eenhoornplantsoen na het toeristenseizoen en het goed regelen van het onderhoud. Marcel en Mark verwachten dat de realisatie van de supermarkt straks ook een plus zal geven aan het centrum. “Het enthousiasme van de mensen is mooi en we horen ondernemers die al uitkijken naar de definitieve afronding van het centrum, als de supermarkt klaar is. Wij zijn in ieder geval heel trots op het resultaat. We zien dat pandeigenaren aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van de uitstraling van hun pand. We hopen dat nu ook andere pandeigenaren aan de slag gaan.” En dan nu stilzitten? De heren zijn heel stellig: “Zeker niet! Wij denken ondertussen al na om het masterplan Aantrekkelijk Oostburg, dat afloopt in 2020, een vervolg te geven tot 2030. Want Oostburg verdient het om verder toekomstbestendig te worden!” 

Dit vind je vast ook leuk: