Disclaimer

De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van mij, Odile, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is het dan zo netjes om een verwijzing naar mijn blog/artikel op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

De foto’s op deze website zijn, mits niet voorzien van andere bron, door mij gemaakt en voorzien van copyright. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming. Foto’s die op Pinterest gepubliceerd worden, zijn wel toegestaan.

- campagne -

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeld, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat ik hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Bie wie kope hie | Koop lokaal Zeeuws-Vlaanderen behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met Bie wie kope hie | Koop lokaal Zeeuws-Vlaanderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertenties of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of bij een betaalde post. In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliate links. Dit betekent dat als er een verkoop plaats vindt, ik hier een klein percentage van ontvang. Op Bie wie kope hie | Koop lokaal Zeeuws-Vlaanderen wordt gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Sociale media.

Door het gebruik van deze blog aanvaard je deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

2017-2022 Bie wie kope hie | Koop lokaal Zeeuws-Vlaanderen

-advertentie-

-advertentie-