Nationale Dorpentop Regiobank in Veere

door | nieuws

Donderdag 20 juni waren Marcin en Odile aanwezig bij de vierde Nationale DorpenTop van de RegioBank. Dit jaar vond het evenement in Zeeland plaats, in de prachtige Grote Kerk in Veere. Dit evenement richt zich op de kracht van de regio, waarbij RegioBank de immense potentie van kleine kernen en dorpen benadrukte en tegelijkertijd aandacht vroeg voor de leefbaarheid. Dat past wel in het straatje van Koop, eet en beleef lokaal!

Samen met lokale ondernemers, financieel adviseurs, bestuurders, actieve vrijwilligers en experts op het gebied van regionale leefbaarheid, gingen we in gesprek over hoe we onze dorpen en kleine steden levendig kunnen houden. Het was inspirerend om te zien hoeveel passie en betrokkenheid er is voor de toekomst van onze regio en ook wij hebben ons enthousiasme kunnen delen over de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers!

Aan het einde van de dag hebben we onze inzichten gepresenteerd. RegioBank zal deze inzichten vertalen naar concrete handvatten voor alle actieve partijen in de regio. 

Het evenement leverde niet alleen interessante inzichten op, maar ook waardevolle contacten. Wat juist samen bouwen we aan een krachtige en leefbare regio!